• 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Oni już mają własny dom, a Ty?

Oni już mają własny dom, a Ty?

W naszym serwisie internetowym znajdziecie Państwo zarówno ogłoszenia drobne - kupie, sprzedam, zamienię jak i oferty developerów.  

Czytaj więcej

Chcesz wiedzieć skąd brać pieniądze?

Chcesz wiedzieć skąd brać pieniądze?

Nie wiesz, jak sfinansować zakup własnego "M", bądź budowę wymarzonego domu? Zajrzyj do naszych informatorów kredytowych oraz oferty szkoleniowej.

Czytaj więcej

Nie wiesz, jak ma wyglądać Twoje "M…

Nie wiesz, jak ma wyglądać Twoje "M"?

Możesz skorzystać z prezentowanych u nas pomysłów, bądź też skontaktować się z jednym z architektów, ktory puści wodze fantazji i zaprojektuje Ci wymarzony dom lub mieszkanie.

Czytaj więcej

Członkowie PSRN

bojanowska małgorzataMałgorzat Bojanowska, przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 r. zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami - prowadzi Biuro Nieruchomości „Lokal” w Białymstoku. W 2000 r. uzyskała licencję państwową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Od 1998 r. członek PSRN. W latach 2001-2003 była członkiem Komisji Rewizyjnej, a od 2004 r., pełni funkcję przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego przy PSRN. Przez wiele lat prowadziła wykłady o tematyce prawnej i nieruchomościowej w ramach praktyk zawodowych organizowanych przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Od 2005 roku członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w podkomisji do spraw pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej.

krzewska izabelaIzabella Krzewska, członek Sądu Koleżeńskiego PSRN
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz podyplomowych studiów Mediatorów Sądowych na tej samej uczelni. Od 1994 r. prowadzi firmę Krzewscy Nieruchomości. Doświadczony ekspert i praktyk z zakresu rynku nieruchomości, doradztwa, a także szeroko pojętych mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów, negocjator. Jako jedna z pierwszych w Polsce w  2000r. uzyskała licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami numer 677. Od początku swojej działalności jest członkiem PSRN pełniąc różne funkcje w jego organach. Z okazji 15-lecia powstania PSRN wyróżniona za całokształt pracy na rzecz Stowarzyszenia. Prowadziła wykłady i szkolenia w ramach praktyk zawodowych, organizowanych przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Oddział w Białymstoku. W latach 2002-2008 była członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji dla pośredników w obrocie nieruchomościami przy Ministerstwie Infrastruktury. W 2005 r. została wyróżniona złotą nagrodą za całokształt swojej działalności przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

grabowski miroslawMirosław Grabowski
Absolwent Politechniki Białostockiej oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie. W 2003 r. uzyskał licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Od 2002 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pod nazwą Grabowscy Nieruchomości. Był członkiem Komisji Rewizyjnej PSRN, od czerwca 2013 r. wchodzi w skład Sądu Koleżeńskiego.

 

Waldemar Lemański
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki i Psychologii, od 1992 r. nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pod nazwą Wschodnia Agencja Nieruchomości. W 2012 r. zdobył uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych. W pierwszej kadencji PSRN był członkiem zarządu, a od czerwca 2013 r. wchodzi w skład Sądu Koleżeńskiego.

bycul pawelPaweł Bycul
Absolwent Politechniki Białostockiej i studiów podyplomowych tej uczelni na kierunku Zarządzanie i Marketing. Od 2001 r. prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą pod nazwą Area Nieruchomości. Pośrednik i doradca klienta w zakresie inwestycji na rynku komercyjnym i deweloperskim. Ekspert na rynku nieruchomości, często cytowany w lokalnej prasie. Od 2010 r. członek Sądu Koleżeńskiego PSRN.

Czytaj więcej...

Komisja Rewizyjna PSRN

Antoni Kozak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PSRN
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Członek Komisji Etyki przy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. W 2012 r. wyróżniony przez Kapitułę Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości za wkład i rozwój profesji i rynku nieruchomości.

buza zbigniewZbigniew Buza
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami od 1992 r. i jest właścicielem firmy Bis Nieruchomości. Ekspert na rynku nieruchomości, często cytowany w prasie. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz PSRN pełniąc różne funkcje, m.in. wiceprezesa zarządu PSRN w latach 1997-2000. Był członkiem Sądu Koleżeńskiego, a obecnie wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej. Od 2009 r. członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, w sekcji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

hackiewicz krzysztofKrzysztof Hackiewicz
Od 1999 r. związany z firmą Polanowscy Nieruchomości. W 2002 r. uzyskał licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Specjalista na rynku nieruchomości, często proszony o opinię w mediach: w prasie, w lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizji. Od 2010 r., członek Komisji Rewizyjnej w Podlaskim Stowarzyszeniu Rynku Nieruchomości.

Zarząd PSRN

beznazwyAgnieszka Nowik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukończyła specjalizację z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Od czerwca 1999 r. była dyrektorem Oddziału Podlaskiego firmy Polanowscy Nieruchomości, a od 2005 r. nieprzerwanie prowadzi działalność z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i doradztwa na rynku nieruchomości pod nazwą „AN Immobilia Nieruchomości”. Od 2008 r. współpracuje jako wykładowca z Wyższą Szkołą Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Białymstoku, Uniwersytetem w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Od 2010 r. jest pełnomocnikiem ds. praktyk zawodowych Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, a od 2011 r. pełni funkcję wiceprezesa PSRN. Do jej obowiązków, jako wiceprezesa zarządu, należy m.in.:
- reprezentacja Stowarzyszenia w kontaktach z zewnętrznymi organizacjami,
- współpraca zarządu z Sądem Koleżeńskim,
- promocja Stowarzyszenia i organizacja szkoleń.
tarnogorska joannaJoanna Tarnogórska, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2002 r. uzyskała licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami, a od 2001 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pod nazwą Alter Nieruchomości. Od 2007 r. jest członkiem zarządu PSRN, a od czerwca 2013 r. objęła w nim funkcję wiceprezesa zarządu, od trzech lat jest pełnomocnikiem ds. praktyk zawodowych z ramienia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Specjalista w dziedzinie rynku nieruchomości, jak również doradca w zakresie prawa, często cytowana w branżowej prasie. Wielokrotnie zapraszana do prowadzenia wykładów o tematyce prawnej i nieruchomościowej, prowadziła również wykłady w ramach praktyk zawodowych organizowanych przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Do jej obowiązków, jako wiceprezesa zarządu, należy:
- reprezentacja Stowarzyszenia w kontaktach z zewnętrznymi organizacjami,
- obsługa i reprezentacja prawna Stowarzyszenia,
- kontakty z Komisją Prawną przy PFRN,
- promocja Stowarzyszenia i organizacja imprez i spotkań integracyjnych pośredników.

Czytaj więcej...

Kup, sprzedaj i się nie martw

Profesjonalne działanie rynku nieruchomości poprzez świadczenie usług na najwyższym poziomie. Troska o zadowolenie klienta i autorytet pośrednika. To główne cele funkcjonowania Podlaskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości. Od początku wakacji organizacja ma nowy zarząd.
PSRN skupia najstarszych doświadczonych i wykwalifikowanych pośredników o wysokim autorytecie moralnym i zawodowym. Jest organizatorem kształcenia ustawicznego pośredników zarówno tych zrzeszonych, jak również tych spoza stowarzyszenia. Przygotowuje seminaria i kursy specjalistyczne, związane tematycznie z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami oraz pośrednictwem w tym obrocie.
Stowarzyszenie, jako dobrowolna organizacja, integruje środowisko pośredników, dba o prawidłowe zasady współpracy pomiędzy nimi. Prowadzi promocję i propaguje działania związane z profesjonalną obsługą klientów. Wszystko po to, by kreować w  środowisku dobry wizerunek pośrednika. Obecnie do Stowarzyszenia należy 42 członków z ok. 40 biur nieruchomości.
Pod koniec czerwca odbyło się coroczne walne zgromadzenie pośredników w obrocie nieruchomościami. Pośrednicy podsumowali kolejny rok działalności PSRN i wybrali nowy zarząd. I tak od 29 czerwca Stowarzyszeniem kieruje Sylwia Michałowska na stanowisku prezesa zarządu. Jej zastępcami są Agnieszka Nowik i Joanna Tarnogórska, zaś członkami zarządu Jan Małachowski i Agnieszka Adamska. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i kieruje jego bieżącą działalnością. Reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów władzy, administracji lokalnej i państwowej oraz innych organizacji i stowarzyszeń. Wszyscy członkowie zarządu pracują społecznie, są wybierani w drodze głosowania przez walne zgromadzenie. Kadencja trwa trzy lata.
Komisję Rewizyjną tworzą: Antoni Kozak - przewodniczący oraz Zbigniew Buza i Krzysztof Hackiewicz. Do Sądu Koleżeńskiego PSRN wybrani zostali: Małgorzata Bojanowska – przewodnicząca, Paweł Bycul, Mirosław Grabowski, Izabela Krzewska i Waldemar Lemański.
W imieniu redakcji „Nieruchomości Podlaskich” serdecznie dziękuję za współpracę ustępującemu zarządowi PSRN, a szczególnie Panu Janowi Małachowskiemu i trzymamy kciuki za nową „władzę”. Samych sukcesów drogie Panie!
Barbara Klem

Wywiad z Sylwią Michałowską, prezesem PSRN

O sytuacji na rynku nieruchomości z Sylwią Michałowską, nowym prezesem Podlaskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości rozmawia Barbara Klem.
- Zacznę zwyczajowo, od serdecznych gratulacji z powodu objęcia tak ważnego stanowiska. Czym dla Pani jest ten wybór i taka decyzja środowiska?
- Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Od kilku lat angażuję się w pracę na rzecz Stowarzyszenia, jestem m.in. członkiem komisji ds. integracji środowiska przy PFRN, gdzie wypracowywano pewne rozwiązania, związane z ustawą deregulującą zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. Informacje nabyte na tych zebraniach wykorzystywałam w spotkaniach z  politykami. Byłam autorem lub współautorem artykułów związanych z deregulacją naszego zawodu. Myślę, że moja dotychczasowa praca została zauważona i dzięki temu dostałam kredyt zaufania w postaci większości głosów na walnym zgromadzeniu członków PSRN. Mam nadzieję, że nie zawiodę ich zaufania i wspólnie będziemy budować lepszą przyszłość zawodu pośrednika w nowej rzeczywistości.
- Zaczyna Pani pracę w czasie bardzo trudnym dla branży nieruchomości. Jak postrzega Pani swoją rolę i zadania jako lidera Stowarzyszenia?
- To prawda, jesteśmy teraz, w dobie deregulacji zawodu pośrednika, w okresie przejściowym. Z jednej strony licencjonowani pośrednicy obawiają się, jak będzie wyglądał rynek nieruchomości po nowym roku. Pojawia się pytanie, czy osoby bez licencji, bez wykształcenia, nie będą działać na szkodę środowiska? Z drugiej strony są osoby, które ukończyły studia podyplomowe, czy kierunkowe z zakresu obrotu nieruchomościami, nie mogące rozpocząć już praktyk zawodowych. Ta dość spora grupa oczekuje decyzji, w jaki sposób zdobyć uprawnienia, by być konkurencyjnym na rynku. Mamy jeszcze kilka miesięcy na to, by otworzyć furtkę do zdobycia uprawnień poświadczonych stosownym dokumentem dla nowych adeptów zawodu.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Archiwum

archiwum

Polecamy

Seminarium!